Björnekulla IT AB

Skåne län

Information

Björnekulla IT AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Åstorp som är den kommunen där Björnekulla IT AB finns. I Åstorp så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Björnekulla IT AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Björnekulla IT AB har haft sedan 2002-10-03. Björnekulla IT AB har funnits sedan och 2002-10-03 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Björnekulla IT AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Storg. 3, 265 34, Åstorp men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 042-64200.

Åstorp arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Björnekulla IT AB Privat, ej börsnoterat.

Björnekulla IT AB har idag 556607-0396 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Fors, Lars Mikael Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Björnekulla IT AB

Bolaget har till sin verksamhet att ansvara för Åstorps kommuns utbyggnad av IT-infrastruktur inom kommunen. I utbyggnaden skall prioriteras ortssammanbindande nät tillsammans med kommunens arbetsställen och indrustriområden. Bolaget skall också verka för anslutning till befintliga nät inom kommunen. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper främja tillhandahållande av bredband i kommunen.

I Björnekulla IT AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Fors, Lars Mikael som är född 1959 och har titeln Extern VD, Fredriksson, Kjell Arne Lennart som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Malmberg, Rolf William som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Lars Erik som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Jan Åke Ingemar som är född 1943 och har titeln Suppleant, Moberg, Gert Axel Reinhart som är född 1942 och har titeln SuppleantPersson, Per Ove som är född 1937 och har titeln Suppleant, Borr, Bengt-Arne som är född 1952 och har titeln Revisor, Pålsson, Mats Anders Roland som är född 1960 och har titeln RevisorssuppleantSebring, Anders Bengt Åke som är född 1944 och har titeln LekmannarevisorJoehns, Bengt Lennart som är född 1940 och har titeln LekmannarevisorssuppleantGrant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor.