JELD-WEN Sverige AB

Skåne län

Information

I Åstorp finns det ett Aktiebolag som heter JELD-WEN Sverige AB. Det finns flera bolag som liknar JELD-WEN Sverige AB i Skåne län. Åstorp är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

JELD-WEN Sverige AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Skåne län.

Sedan 1944-01-07 så har JELD-WEN Sverige AB varit registrerat och sedan 2000-01-27 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är JELD-WEN Sverige AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Åstorp.

Vill man komma i kontakt med JELD-WEN Sverige AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Förrådsg., 265 38, Åstorp. Vi ni istället prata med JELD-WEN Sverige AB så kan ni göra det på 042-66000.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva industriell rörelse företrädesvis inom bygginteriör- och byggnadsmaterialindustrin ävensom idka handelsrörelse inom nämnda områden.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Hildingsson, Pentti Herbert som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknare, Stål, Lars Paul som är född 1967 och har titeln Extern firmatecknare, Truedsson, Tord Arne som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Porsholdt, Torben som är född och har titeln Extern VD,Bosatt utomlands inom EES, Nielsen, Peter Sejling som är född och har titeln Extern vice VD,Bosatt utomlands inom EES, Mortensen, Jens Bach som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EESAsplund, Ivar Stellan som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Frisk, Carl Eric Christian som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Kvist, Nils Perry som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantMadsen, Ole som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EESRoth, Ann Carina som är född 1959 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantStrand Jeppsson, Lony Christina som är född 1953 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorJonséus Carlsvi, Eva Maria som är född 1968 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av -Porsholdt, Torben i förening med en av -Hildingsson, Pentti Herbert -Stål, Lars Paul -Truedsson, Tord Arne Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

JELD-WEN Sverige AB har 556043-2337 som sitt organisationsnummer.