Björnekullavind Ekonomisk förening

Skåne län

Information

I Åstorp finns det ett Ekonomisk förening som heter Björnekullavind Ekonomisk förening. Det finns flera företag som liknar Björnekullavind Ekonomisk förening i Skåne län. Åstorp är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1995-04-18 så har Björnekullavind Ekonomisk förening varit registrerat och sedan 1995-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Björnekullavind Ekonomisk förening och det finns fler företag som är det i Åstorp.

Vill man komma i kontakt med Björnekullavind Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Idunag. 5, 262 44, Ängelholm. Vi ni istället prata med Björnekullavind Ekonomisk förening så kan ni göra det på 042-279896.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att reducera elenergikostnader genom tillhandahållande av egen vindkraftproducerad el. Föreningen skall bygga upp ett kapital som säkrar drift, underhåll och demontering av föreningens vindkraftverk. Detta sker genom försäljning av andelar till medlemmarna.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Assersson, Per Ebbe Rutger som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Brolid, Anders som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Villy Robert som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Johnsson, Bo Göran som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmberg, Rolf William som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Kurt Anders Fabian som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotMårtensson, Artur Ingvar som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, Bo Göran Johnsson och Kurt Månsson var för sig. .

Björnekullavind Ekonomisk förening har 769600-8189 som sitt organisationsnummer.