Riksbyggens Bostadsrättsförening Åstorpshus nr 1

Skåne län

Information

I Åstorp finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Åstorpshus nr 1. Det finns flera företag som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Åstorpshus nr 1 i Skåne län. Åstorp är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1961-04-08 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Åstorpshus nr 1 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Åstorpshus nr 1 och det finns fler företag som är det i Åstorp.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Åstorpshus nr 1 så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Åstorpshus nr 1 så kan ni göra det på 042-51278.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Assarsson, Eva Ann-Britt som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Assarsson, Sven Gösta som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Flintberg Persson, Eva Annkristin som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Winberg, Rolf Peter som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Åström, Ann-Birgitta som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Gabrielsson, Karin Irene som är född 1937 och har titeln SuppleantHanski, Raimo Petteri som är född 1937 och har titeln Suppleant, Johansson, Kjell Yngve som är född 1930 och har titeln Suppleant, Knutsson, Harriet Eva Marianne som är född 1961 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Åstorpshus nr 1 har 737600-1819 som sitt organisationsnummer.