HSB Bostadsrättsförening Liljan i Åstorp

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Liljan i Åstorp vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Åstorp så är HSB Bostadsrättsförening Liljan i Åstorp en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Åstorp arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Åstorp och i Skåne län. Redan 1948-12-07 så skapades HSB Bostadsrättsförening Liljan i Åstorp och verksamheten är har ej F-skattsedel.

737600-0985 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Åstorp.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Liljan i Åstorp och det finns många verksamheter som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Liljan i Åstorp så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Arvidsson, Anita Marianne -Dagshem, Carl Gustaf Allan -Gustafsson, Barbro Anna Katarina -Tillgren, Ulrika Ann-Charlotte

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Liljan i Åstorp är Dagshem, Carl Gustaf Allan som är född 1927 och har titeln Extern firmatecknare, Arvidsson, Anita Marianne som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Barbro Anna Katarina som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Tillgren, Ulrika Ann-Charlotte som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsen, Warny Staehr som är född 1940 och har titeln Suppleant, Petersson, Hans Bertil som är född 1929 och har titeln Suppleant.