HSB Bostadsrättsförening Haganäs i Åstorp

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Åstorp och HSB Bostadsrättsförening Haganäs i Åstorp är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Haganäs i Åstorp är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Haganäs i Åstorp är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Haganäs i Åstorp är ett Bostadsrättsförening och skapades 1962-10-02. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Åstorp där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Haganäs i Åstorp ska trivas.

I Åstorp så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Haganäs i Åstorp inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Haganäs i Åstorp och det finns flera verksamheter som är det idag i Åstorp.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Haganäs i Åstorp så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 042-58027.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersen Suokas, Eva Lisa Marianne -Andersson, Hans Lennart Herbert -Larsson, Anne-Kristin Lisbeth -Nilsson, Monika Elisabet.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Haganäs i Åstorp är Andersen Suokas, Eva Lisa Marianne som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Hans Lennart Herbert som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Anne-Kristin Lisbeth som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Monika Elisabet som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Strömblad, Sven Ove som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Inger Elisabeth som är född 1952 och har titeln SuppleantHagerman Andersson, Gerd Annika som är född 1960 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Haganäs i Åstorp har 737600-0712 som sitt organisationsnummer.