HSB Bostadsrättsförening Dahlian i Åstorp

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Dahlian i Åstorp hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Åstorp som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Dahlian i Åstorp finns. I Åstorp så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Dahlian i Åstorp tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Dahlian i Åstorp har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Dahlian i Åstorp så kan ni göra det genom att skicka er post till Västerg. 21 C, 265 34, Åstorp men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 042-51196.

Åstorp arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Dahlian i Åstorp har idag 737600-0688 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Jan Bertil -Jörgensen, Louise Margareta Ingelöv -Meijer, Claes Göran -Sundberg, Anita Margareta Ingeborg är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Dahlian i Åstorp

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreninges hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelse. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Dahlian i Åstorp så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Jan Bertil som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Jörgensen, Louise Margareta Ingelöv som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundberg, Anita Margareta Ingeborg som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Meijer, Claes Göran som är född 1950 och har titeln Suppleant, .