HSB Bostadsrättsförening Torget i Kvidinge

Skåne län

Information

737600-0670 är organisationsnummer för bolaget HSB Bostadsrättsförening Torget i Kvidinge. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Torget i Kvidinge är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Åstorp som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Torget i Kvidinge finns i.

HSB Bostadsrättsförening Torget i Kvidinge har varit registrerat sedan 1956-03-13 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Torget i Kvidinge så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Torget i Kvidinge är och det finns flera bolag i Åstorp som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Torget i Kvidinge är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Eva Ingela Anette -Kjellgren, Sture Karl Edvin -Olsson, Mona Anita -Wegner, Leif Stewe Greger

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Torget i Kvidinge så kan ni göra det på telefon genom 0435-20009 eller genom brev på följande adress:
Torget 1, 260 60, Kvidinge

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreninges hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Torget i Kvidinge och det är Christensen, Marietta Nygaard som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Eva Ingela Anette som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellgren, Sture Karl Edvin som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Mona Anita som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Wegner, Leif Stewe Greger som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Höglund, Per Gunnar Torkel som är född 1974 och har titeln SuppleantJeppesen, Helga Ejlskov som är född 1976 och har titeln Suppleant,