HSB Bostadsrättsförening Kastanjelund i Åstorp

Skåne län

Information

I Skåne län så finns HSB Bostadsrättsförening Kastanjelund i Åstorp. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Åstorp här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Kastanjelund i Åstorp tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Åstorp jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Skåne län gör att företag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Kastanjelund i Åstorp är ej momsregistretat och har organisationsnummer 737600-0654.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

HSB Bostadsrättsförening Kastanjelund i Åstorp är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Kastanjelund i Åstorp så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Pedersen, Ahlman Vilhart som är född 1934 och har titeln Suppleant , Svensson, Claes Arne Mattias som är född 1982 och har titeln Suppleant ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.