Riksbyggens Bostadsrättsförening Båstadshus nr 3

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Båstadshus nr 3 är ett företag som finns i Åstorp. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Båstadshus nr 3 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Holm, Bo Arne som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmgren, Bengt Håkan som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Sik, Lena Elisabet som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Sällberg Nilsson, Karin Irene som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Cronquist, Stig Arne som är född 1952 och har titeln Suppleant, Lindström, Eva Christel som är född 1949 och har titeln SuppleantPllana, Nexhmije som är född 1961 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Båstadshus nr 3 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Båstadshus nr 3 på telefon 042-186600.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Båstadshus nr 3 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Båstadshus nr 3 är ett av många företag som finns i Skåne län och Åstorp arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Båstadshus nr 3 innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Båstadshus nr 3 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Båstadshus nr 3 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Båstadshus nr 3 har 716406-1926 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.